پایگاه خبری علت : تصاویری از محل زندگی مرحوم ریزعلی خواجوی (دهقان فداکار) در روستای قهرمانلو شهرستان میانه.

تصویری از فانوسی که آن شب دهقان فداکار با آن جان دو هزار نفر را نجات داد!