پایگاه خبری علت :در اولین جلسه دوره جدید فعالیت شورای هماهنگی تشکل ها و فعالان خط امام (ره ) شهرستان ری ؛هیئت رئیسه این تشکل سیاسی اصلاح طلب به شرح ذیل انتخاب شدند .
۱ – حسن خلیل آبادی رئیس
۲ – اسمعیل شاه محمدی نائب رئیس اول
۳ – دکتر داود عسگری نائب رئیس دوم
۴ – رضا ترابی دبیر
۵ – مجتبی عبداللهی خزانه دار
شایان ذکر است اعضای شورای مرکزی این تشکل عبارتند از :
۱- حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید روح الله موسوی درچه ای نماینده مجمع روحانیون مبارز
۲ – استاد حسن خلیل آبادی عضو شورای اسلامی شهرتهران ؛ری و تجریش
۳ – دکتر محسن علی جانی زمانی نماینده مجلس شورای اسلامی
۴- دکتر داود عسگری نماینده خانه کارگر
۵ – اسمعیل شاه محمدی نماینده حزب کارگزاران سازندگی
۶ – مظاهر کریم آبادی نماینده انجمن اسلامی معلمان
۷ – محمود کلهر نماینده حزب همبستگی
۸- عارف نادرزاده نماینده حزب ندای ایرانیان
۹ – انسیه اسماعیلی نماینده مجمع زنان اصلاح طلب
۱۰ – جعفر ناصری زاده نماینده حزب مردم سالاری
۱۱ – اسماعیل شارسن نماینده حزب اعتدال و توسعه
۱۲ – علیرضا صادقی نماینده اصلاح طلبان شهر باقرشهر
۱۳ – حسین عباسی نماینده اصلاح طلبان بخش خاوران و شهر قیامدشت
۱۴ – مهرداد پورشاهمیر نماینده اصلاح طلبان بخش فشافویه و شهر حسن آباد
۱۵ – حمید رهبرانی نماینده اصلاح طلبان بخش و شهر کهریزک
۱۶ – مهندس کریم جودی
۱۷ – مجتبی عبداللهی
۱۸ – رضا ترابی
۱۹ – وحید رعدی
۲۰ – ابوالقاسم نجفی نمایندگان اصلاح طلب بخش مرکزی شهرستان ری

در ادامه آقایان : سید اکبر کساء به عنوان رئیس ؛ غلامرضا دانشی به عنوان نائب رئیس ؛ داود شهریاری به عنوان دبیر ؛ مجتبی بختیاری مهر و دکتر محمد آشتیانی به عنوان اعضای شورای نظارت و انظباط این تشکل سیاسی انتخاب شدند .