پایگاه خبری علت :همزمان با هفته بسیج شهردار باقرشهر با دعوت از همکاران بسیجی شهرداری از عملکرد ارزشی ایشان تقدیر کرد و گفت  هر فرصتی برای تقدیر از این سربازان گمنام صاحب الزمان (عج) برای ما مغتنم است .بسیجیان سرمایه های ارزشمند معنوی هستند که پاسداشت مقام ایشان در واقع پاسداشت مقام همه ایثارگران و خادمان گمنام حضرت امام زمان (عج) است . در این مراسم با اهدای لوح سپاس از بسیجیان شاغل در مجموعه شهرداری تقدیر شد .

در این مراسم  فرمانده حوزه ادارات ناحیه حضرت روح الله ( ره )  به نمایندگی از بسیجیان به پاس خدمات وحمایتهای شهردار باقرشهر از فعالیتهای فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ایام هفته دفاع مقدس و هفته بسیج   با لوح تقدیر  قدردانی نمودند

منبع : روابط عمومی شهرداری باقرشهر

photo ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۰۷ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۰۹ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۱۰ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۱۱ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۱۲ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۱۳ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۱۵ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۱۷ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۱۸ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۲۰ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۲۱ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۲۲ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۲۳ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۲۵ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کردphoto ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۱۱ ۰۴ ۲۶ شهردار باقرشهر از پرسنل بسیجی شهرداری تقدیر کرد