به گزارش پایگاه خبری علت  به نقل از  خبرگزاری فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمدمهدی احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی منصوب کرد.

بنا بر حکم سیدعباس صالحی خطاب به محمدمهدی احمدی آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی بر حسب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی منصوب می شوید.

امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

بنابراین گزارش پیش از این محمد سلطانی‌فر به عنوان معاون امور مطبوعاتی در این سمت مشغول به فعالیت بود.