به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آمار فروش فیلم‌های سینمایی تا این لحظه نشان می دهد که «قانون مورفی»،«بمب» و«مارموز» مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.


«قانون مورفی» در ۵۸ روز اکران؛ ۹میلیارد و ۱۰۰میلیون
«بمب» در ۸۶ روز اکران؛ ۷میلیارد و ۲۰۰میلیون 
«مارموز» در ۷۹ روز اکران؛ ۶میلیارد و ۶۸۰ میلیون
«کلمبوس» در ۸۶ روز اکران؛ ۵میلیارد و ۲۰۰ میلیون
«پارادایس» در ۳۷ روز اکران؛ ۳میلیارد و ۶۰۰میلیون
«آشغال‌های دوست داشتنی» در ۱۶ روز اکران؛۲میلیارد و ۲۵۰میلیون
«تخته گاز» در ۵۱ روز اکران؛ ۲ میلیارد
«دزد و پری (۲)» در ۶۵ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۸۰۰ میلیون
«هت تریک» در ۱۶ روز اکران؛ ۸۸۰ میلیون
«جن زیبا» در ۱۶ روز اکران؛۵۵۰ میلیون
«ترانه» در ۳۷ روز اکران؛۲۶۰ میلیون
«ماموریت غیرممکن» در ۱۶ روز اکران؛ ۲۵۰میلیون
«سوءتفاهم» در ۱۶ روز اکران؛ ۲۲۰میلیون
«سندباد و سارا» در ۴۴ روز اکران؛۹۰ میلیون
«ضربه فنی» در ۱۶ روز اکران؛۵۵ میلیون
«بهشت گمشده» در ۲ روز اکران؛ ۱۲میلیون
«قرارمون پارک شهر» در ۱۶ روز اکران؛ ۱۱میلیون
«دایان» در ۲ روز اکران؛ ۲۰۰هزار تومان