فرماندار ری گفت: اصحاب رسانه با بیان مشکلات مردم جایگاه ویژه ای در جامعه دارند زیرا خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند و در هر شرایطی مشکلات را منعکس میکنند و به همین دلیل خبرنگاری را جزو مشاغل سخت قرار دارد که نشان از ارزش بالای این حرفه دارد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، احمد اسماعیلی راد معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در آیین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان ری با تاکید بر تعامل مسئولین شهرستان با خبرنگاران افزود: اصحاب رسانه و خبرنگاران قشری هستند که در درون جامعه و در جریان معضلات و مشکلات هستند و با انعکاس دغدغه های مردم به مسئولین در رفع مشکلات جامعه نقش دارند و مسئولین نیز بر اهمیت حرفه خبرنگاری واقفند و یقینا با اصحاب رسانه همکاری و تعامل خواهند داشت.
فرماندار ری بیان داشت: اصحاب رسانه با بیان مشکلات مردم جایگاه ویژه ای در جامعه دارند زیرا خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند و در هر شرایطی مشکلات را منعکس میکنند و به همین دلیل خبرنگاری جزو مشاغل سخت قرار دارد که نشان از ارزش بالای این حرفه دارد.
معاون استاندار تهران گفت: خبرنگاران بایستی همیشه اصول اخلاقی را سرلوحه کار خود قرار دهند و یکی از مهمترین اصول اخلاقی رسانه، در نظر گرفتن مصلحت مردم است و خبرنگاران میتوانند با انعکاس عملکرد خوب و ضعیف مسئولین در راستای رعایت مصلحت مردم اقدام کنند.
احمد اسماعیلی راد افزود: رسالت خبرنگاری رسالت امر به معروف و نهی از منکر است چون اصحاب رسانه با نقد منصفانه و دلسوزانه و همچنین انعکاس مشکلات، مسئولین و مدیران را در مسیر خدمت به مردم قرار می دهند و این نشان دهنده قداست شغل خبرنگاری است.
فرماندار ری گفت: متاسفانه افرادی هستند که با استفاده از عنوان خبرنگار، بدنبال منافع شخصی و سودجویی از این شغل مقدس هستند و مجموعه خبری شهرستان ری بایستی با اتحاد و همدلی، سوء استفاده کنندگان از حرفه شریف خبرنگاری را معرفی و با آنها برخورد کنند.

پایگاه خبری علت  ضمن تقدیر از فرماندار فهیم شهرستان در برگزاری این دیدار  و تقدیر از زحمات یکساله اصحاب رسانه خواهشمند است دلیل عدم دعوت از این پایگاه خبری که دارای مجوز فعالیت رسمی می باشد را از روابط عمومی خود جویا باشند   که عدت و یا عدم دعوت این رسانه در حوزه شهرستان ری  ما را در عزم خود جهت تهیه و  انتشار اخبار  و … متزلزل نخواهد کرد