به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از انعکاس ری؛ سعید رافضی مسئول واحد سلامت و ورزش های همگانی شهرداری کهریزک از صعود تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک به قلل آراگاتس و آژدهاک ارمنستان خبر داد.
وی در تکمیل این خبر گفت: شهنام جباری و رحمت آسترکی از کوهنوردان تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک با صعود به قلل معروف ارمنستان، یک صعود دیگر را به فهرست صعودهای تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک افزودند.
رافضی اظهار داشت: حدود ۳ سال از راه اندازی تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک می گذرد و تاکنون اعضای این تیم ؟ صعود به ارتفاعات و قلل معروف ایران و جهان را در کارنامه فعالیت های خود به ثبت رسانده اند.

شایان ذکر است در این صعود حسین خسروی از کوهنوردان باسابقه شهرداری باقرشهر و شهرداری آبسرد حضور داشتند