به گزارش علت نیوز به نقل از مهر، رامین مهمان پرست با بیان اینکه  نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی کشور و همچنین شرع مقدس اسلام و با توجه به سابقه تاریخی تمدنی کهن ایران حفاظت ، حمایت و گسترش احترام به حقوق بشر را از آرمان های خود می داند،  اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران  هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل از سوی کشورهای غربی را محکوم می کند.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد : این کشورها در حالی به اغراق گویی و سیاه انگاری در قبال وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می پردازند که نه تنها چشم خود را بر روی وضعیت وخیم حقوق بشر در کشورهای متحد خود بسته اند ، بلکه از پاسخگویی به موارد متعدد نقض حقوق بشر شهروندان خویش نیز ناتوان هستند.
 
مهمان پرست تاکید کرد: بسیاری از این کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در سابقه تاریخی و حتی امروزه خود موارد سیستماتیک و وحشتناک نقض حقوق بشر را در پرونده خود دارند.
 
وی همچنین بسیاری از بخشهای متن قطعنامه تصویب شده علیه کشورمان را برگرفته از گزارش مغرضانه گزارشگر شورای حقوق بشر دانست که مشحون از نکات خلاف و دروغینی است که منبع و ماخذی جز سایتهای رسانه ای مرتبط با بانیان غربی این قطعنامه و گروه های معاند با نظام جمهوری اسلامی و وابسته به این کشورها ندارد.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تأکید مجدد بر تعهد اساسی و بنیادین جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارتقای حقوق بشر و حقوق شهروندان و با ابزار تأسف از اینکه مکانیسم و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل دستاویز سیاست بازیهای کشورهای غربی قرار گرفته است اظهار امیدواری کرد که مفهوم حقوق بشر فارغ از اینگونه بازیهای منفعت طلبانه، مبنای ترقی و کمال انسانها و منبع همزیستی مسالمت آمیز میان کشورها شود.