به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از  باشگاه خبر نگاران ، فایل صوتی گلچین ویژه اربعین ۹۸ با نوای مداحان اهل بیت (ع) در اینجا قابل دریافت است.

گلچین ویژه اربعین ۹۸ با نوای مداحان اهل بیت (ع) + دانلود

گلچین مداحی ویژه اربعین ۹۸ با نوای  محمودکریمی

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷نشسته در سینه عشق ثارالله (ع)(زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷من زینبم از صحنه های جنگ اومدم (زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷هنوزم روی نیزه هایی حسین (ع)(شور)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷من از اربعین جاموندم (شور)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷ای پسر فاطمه من زائرم (شور)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷نگاه گریه داری داشت زینب (س)(روضه)م

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷ای همسفر ای هم نفس ای روح امیدم (زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷سلام عزیز پرپرم (زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷جبرئیل این روزا تو جاده کربلاته (شور)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷اصول دین عاشقی (زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷هنوزم روی نیزه هایی (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷من دوباره کوله بارم رو زمین موند (شور)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷چهل شبانه روز اشک (زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷ای به فدای روی ماهت (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷گمان مدار که رفتم (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷اشک مخدرات من و کشته (شور و نغمه)

گلچین ویژه اربعین ۹۸ با نوای مداحان اهل بیت (ع) + دانلود

گلچین مداحی ویژه اربعین ۹۸ با نوای  سید مهدی میرداماد

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷زندگی بعد تو عذابه (روضه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷کعبه اهل ولایی (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷عفیفه النساء عقیله العرب (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷سلام آقا سلام تو راه کربلام (زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷ای حریمت رشک رضوان یا حبیبی یا حسین (ع)(واحد)

 

گلچین ویژه اربعین ۹۸ با نوای مداحان اهل بیت (ع) + دانلود

گلچین مداحی ویژه اربعین ۹۸ با نوای حنیف طاهری

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷یا ثارالله وابن ثاره (شور)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷خودم سالم رسیدم (زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷کاروان می رسد از راه (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷فاتح میدان بلا (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷شور و نغمه

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷پاشو از جا عزیز من (شور)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷روضه

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷اگه که توی قتلگاه کنار تو من نمردم (زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷عزیز فاطمه برخیز بهر استقبال (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷فاتح میدان بلا (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷

روضه با نوای حنیف طاهری

گلچین ویژه اربعین ۹۸ با نوای مداحان اهل بیت (ع) + دانلود

گلچین مداحی ویژه اربعین ۹۸ با نوای  سید مجید بنی فاطمه

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷قد یه عالمه بلا و درد و غم کشیدم (زمینه)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه (شور)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷باور نمی کنم که رسیدم کنار تو (واحد)

دانلود گلچین مداحی ویژه شب اول محرم ۹۷نوکر خوبی نبودم (شور)

گلچین ویژه اربعین ۹۸ با نوای مداحان اهل بیت (ع) + دانلود