به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از  پایگاه خبری وتحلیلی انعکاس ری ؛ حسین توکلی کِجانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در جلسه ستاد مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز گفت: شهرستان ری با توجه به وضعیت جغرافیایی و مجاورت با شهر تهران مورد سوءاستفاده افراد سودجو در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز بوده است.
فرماندار ری بیان داشت: زمانیکه مقام معظم رهبری در موضوع ساخت و سازهای حریم استان تهران نکاتی را بیان کردند این نشان از اهمیت موضوع و ضرورت اقدام جهادی مسئولین مربوطه در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز دارد.
معاون استاندار تهران افزود: تمامی مسئولین شهرستان ری بایستی با تولیدکنندگانی که درخواست توسعه زیربنایی دارند در چهارچوب قانون و مقررات مساعدت و همراهی کنند.
حسین توکلی کِجانی تصریح کرد: استاندار تهران بر نظارت و جلوگیری از ساخت و ساز های غیرمجاز شهرستان ری تاکید ویژه کرده است لذا مجموعه مدیریت شهرستان ری بایستی با تمام توان و ظرفیت از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کرده و با افراد متخلف و سودجو برخورد قاطع کند.
فرماندار ری افزود: بدلیل دوگانگی در مدیریت ری و حضور شهرداری تهران، برخی ناهماهنگی ها صورت می گیرد اما هم مدیریت شهرستان ری و هم مدیریت تهران بدنبال جلوگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز هستند.