به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده و کم فروش و پر فروش ترین فیلم ها برای علاقه مندان منتشر شد.

«مطرب» ۲۲میلیارد و ۵۰۰میلیون در۳۷روز

«چشم و گوش بسته» ۶میلیارد و ۶۰۰میلیون در۳۷روز

«ماجرای نیمروز: رد خون» ۶میلیارد و ۳۰۰میلیون در ۷۹روز

«هزارتو» ۵میلیارد و ۵۰۰میلیون در۵۱روز

«منطقه پرواز ممنوع» ۲میلیارد و ۹۲۰ میلیون در۳۷روز

«بنیامین» ۱میلیارد و ۵۵۰میلیون در۳۷روز

«سمفونی نهم» ۸۳۰میلیون در۳۷روز

«تورنادو» ۶۵۰میلیون در۳۷روز

«جاندار» ۳۳۰میلیون در۲روز

«آخرین داستان» ۳۰۰میلیون در۱۶روز

«خداحافظ دختر شیرازی» ۱۸۰میلیون در۹روز

«معکوس» ۱۴۰میلیون در۱۶روز

«لیلاج» ۸۵میلیون در۱۶روز

«بیست و سه نفر» ۳۵میلیون در ۲ روز