به گزارش پایگاه خبری علت  به نقل از  خبرنگار مهر، صبح یکشنبه جلسه شهرداران استان تهران با حضور محمد تقی زاده معاون امور هماهنگی وعمرانی استانداری تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش رجب صلاحی، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، پژمان معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران و شهرداران استان تهران در این همایش حضور داشتند.

گفتنی است که در ابتدای این مراسم مسعود سلامت بخش، شهردار شهر وحیدیه به بخشی از اقدامات و عملکرد شهرداری وحیدیه اشاره کرد.