تی وی پلاس/ گفتگوی تند شقایق دلشاد با رادیو تهران را بشنوید.