زومیت/ سامسونگ در ابتدای سال ۲۰۱۹ از عضو جدید خانواده سری A یعنی گلکسی A50 رونمایی کرد اما همین گوشی نیز برای خود تشکیل خانواده داد! دو گوشی گلکسی A50s و گلکسی A51 که جدیدترین عضو گروه این خانوده است را با گلکسی A50 مقایسه کرده ایم که می توانید در ادامه مشاهده کنید.