پایگاه خبری علت :تصویر زیر نشان می دهد ملک سلمان در حریم خانه خدا نیز امنیت لازم را ندارد و بدون حضور تعداد بی شمار سرباز امنیتی در معرض دید مردم قرار نمی گیرد

129849_119