سوریه

ارتش سوریه پس از نبردهای شدید با گروههای تروریستی سرانجام یک شهر استراتژیک در استان جنوبی درعا را بازپس گرفت.

پایگاه خبری علت به گزارش خبرگزاری تسنیم، آزادسازی شهر شیخ مسکین، راه‌های تدارکاتی از دمشق به‌سمت جنوب را برای نیروهای دولتی هموار ساخت.

گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در انگلیس گفته است اکنون نبردها به خارج از بخشهای غربی شهر شیخ مسکین کشیده شده است. این شهر در محل تقاطع استان‌های سویده، قنیطره و دمشق به بخش جنوبی کشور قرار دارد.

این شهر برای هر دو طرف بسیار حائز اهمیت است. هر دو طرف سخت جنگیده‌اند. دولت سوریه اکنون با تصرف این شهر ارتباط تروریست‌ها بین شرق و غرب درعا را قطع کرده است.

این شهر در سطح وسیع به ویرانه‌ای تبدیل شده است .

ارتش سوریه تهاجم خود علیه تروریست‌ها در شیخ مسکین را اواخر ماه گذشته آغاز کرد و توانست با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روسیه و سوریه گروه‌های تروریستی را عقب براند و سرانجام این شهر را آزاد سازد.

منبع: ایرنا