مراسم تشییع پیکر شهدای حوادث دوازدهم رمضان تهران + فیلم

مراسم تشییع پیکر شهدای حوادث دوازدهم رمضان تهران + فیلم