تبلیغات

سرنوشت مبهم اوراق سکه

 پایگاه خبری علت :حدود یک ماه از اعلام بانک مرکزی مبنی بر ایجاد بازار ثانویه اوراق سکه گذشته اما با وجود بحث‌ها و مسائلی که در این رابطه مطرح و حتی زم...

بازار سرمایه