تبلیغات

افزایش قیمت نان رد شد

باشگاه خبرنگاران جوان: محمدجواد کرمی رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران...

اقتصاد