تبلیغات

گزارش جدید از کیفیت خودروه

پایگاه خبری علت : وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره گزارش کیفی خودروهای داخلی در بهمن‌ماه را منتشر کرد و طبق آن مشخص شد هنوز هم هیچ خودرویی پنج ستاره ک...

اقتصاد