تبلیغات

ذخیره گزارش رئیس جمهور به مردم درباره پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی: دولت فساد‌ستیزی را از خود آغاز می‌کند/ رسیدگی فوری به پرونده واردات خودروهای خارجی، مجازات متخلفان و بازگشت سودهای نامشروع به بیت‌المال

  پایگاه خبری علت :رئیس جمهور از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. به گزارش حوز...

سیاست