زیباترین مساجد جهان
گزارش تصویری/ حضور رئیس دفتر رئیس جمهور در آسایشگاه سالمندان کهریزک