عکس/ همایش بزرگ موتور و اتومبیل های لوکس در شهرقدس

برنا/ همایش بزرگ موتور و اتومبیل های لوکس در شهرقدس.