بایگانی برچسب: محمدباقر نوبخت

اعتبار هزار و ١۵٠ میلیارد تومانی برای رفع مشکلات خوزستان

اعتبار هزار و ١۵٠ میلیارد تومانی برای رفع مشکلات خوزستان سازمان برنامه امروز ۵۰ درصد از بودجه مصوب هزار و ۱۵۰ میلیارد تومانی برای رفع مشکلات خوزستان را تخصیص داد. خبرگذاری علت  به نقل از سازمان برنامه و بودجه، هیأتی به نمایندگی از دولت و با همراهی نمایندگان سایر قوا، با …

توضیحات بیشتر »