امروز پاسخ داده شد؛ روند استخدام دستیار مدیران شهرداری تهران

به گزارش پايگاه خبري علت  به نقل از فارس، اسحاق بهادری، مدیر کل منابع انسانی شهرداری تهران درباره نحوه قرارداد برگزیدگان نهایی و  پذیرفته شده گان آزمون دستیاری شهرداری اظهارداشت:در دفترچه راهنمایی تعیین جایگاه دستیار مدیران، جهت تصدی شغل دستیار مدیر، 10 جایگاه تعریف شده است و هر جایگاه شامل مجموعه‎ای از واحدهای مختلف مثلا شامل یک معاونت شهرداری، تعدادی اداره کل و تعدادی سازمان و شرکت است که هر یک از مدیران آنها تعدادی دستیار خواهند داشت.

وی افزود: بدین ترتیب انتخاب یک جایگاه، به معنی تمایل داوطلب به تصدی دستیاری حداقل یکی از مدیران واحدهای زیرمجموعه آن جایگاه است که البته عناوین و زیر مجموعه‎های این 10 جایگاه در جدول شماره یک این دفترچه راهنما اعلام شده و هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر دو جایگاه با درج اولویت یک و دو بوده است. اولویت پذیرش داوطلبان در جایگاه های مختلف، متناسب با اولویت های انتخابی آنها خواهد بود.

مدیرکل منابع انسانی شهرداری تهران ادامه داد: البته باید اشاره کنم که انتخاب جایگاه توسط داوطلب صرفاً به منزله اعلام اولویت‎های او به کارفرما بوده و کارفرما در تعیین محل خدمت هر یک از داوطلبان چه در بدو همکاری و چه در هر مقطعی در آینده، اختیار تام خواهد داشت. بنابراین انجام مصاحبه توسط مدیران ارشد یاد شده، کاملاً مطابق ضوابط تعیین شده بوده که داوطلبان از آن اطلاع داشته اند و انحرافی نداشته است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی بر این باورند اگر قرارداد به صورت مستقل و توسط سازمان یا شرکت منعقد شود، دستیاران جذب شده امکان جابجایی در آینده را نداشته و انتقال‌شان به سایر بخش‌ها، جذب جدید محسوب می شود و این مایه باعث نگرانی برخی داوطلبان درباره محل خدمت آینده آنهاست، افراد جدیدالاستخدام به عنوان دستیار مدیر با مرکز هزینه حوزه معاونت مربوط به هر جایگاه، قرارداد منعقد خواهند کرد و در ارتباط با این اشخاص، موضوع عقد قرارداد به صورت مستقیم توسط سازمان و یا شرکت صورت نمی گیرد و نگرانی مطرح شده موضوعیت ندارد.

بهادری درپاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بنابر آمار اعلامی،گروهی از داوطلبان دستیار مدیران و کارمندانی که رابطه بیمه‌ای با شهرداری تهران دارند تشکیل می‌دهند، تکلیف قرارداد دستیاری این تعداد چه می‌شود و آیا این‌ افراد هم مانند افراد جدیدالورود، حکم و گروه خواهند گرفت و یا سازوکار دیگری وجود دارد؟ گفت:در میان افراد منتخب، ممکن است کارمند ثابت، کارمند قراردادی شرکت خدمات اداری شهر و یا کارمند قراردادی یا دائم طرف قرارداد با سازمان ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران وجود داشته باشد که در این صورت، وضعیت فعلی آنها بررسی می شود و متناسب با شرایط خاص هر فرد، انتصاب جدید و یا ارتقا شغلی درباره این افراد صورت خواهد گرفت.

وی درباره اینکه داوطلبان، متناسب با اولویت های انتخابی‌شان در بخش‌های مختلفی مصاحبه شده‌اند و ممکن است یک نفر در چند موقعیت پذیرفته شود، آیا امکان انتخاب برای آنها وجود دارد؟ گفت: با توجه به اینکه شرایط انتخاب جایگاه‌ها به اطلاع این اشخاص رسیده است، اولویت‎های داوطلبان در تعیین محل خدمت آنها لحاظ میشود، اما همانطور که توضیح داده شد، به دلیل اینکه مرکز هزینه آنها در حوزه معاونت ها و حوزه شهردار خواهد بود، تفاوت در ارتباط استخدامی برای افراد جدیدالورود مورد سوال، وجود نخواهد داشت.

بهادری افزود: همچنین در میان افراد پذیرفته شدگان برای مصاحبه تخصصی، افراد ایثارگر و یا خانواده معزز ایثارگران نیز در فرآیند مصاحبه قرار دارند که پس از تطبیق مستندات وضعیت ایثارگری آنها با ضوابط قانونی مقرر، اقدام شایسته در چهارچوب قوانین درباره آنها اعمال خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.