بوشهر

بوشهر نباید فقیر و بیکار داشته باشد

بوشهر نباید فقیر و بیکار داشته باشد. بوشهر- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر لزوم استفاده از ظرفیت دریا تاکید کرد و گفت: استان بوشهر یک استان مولد است و نباید فقیر و بیکار داشته باشد. خبرگذاری علت به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از …

توضیحات بیشتر »