علت من اخبار

 /  شهری

سرنوشت دوچرخه سواری در دوره جدید مدیریت شهر

دوچرخه سواری در تهران نصفه و نیمه آغاز شد. شهردار سابق هر سه شنبه با دوچرخه تردد می کرد .عضو جدید شورای شهر می گوید که متأسفانه در چهار سال گذشته نگاه سخت‌افزاری به دوچرخه بوده و باید برنامه ریزی دقیقی در این زمینه صورت گیرد.

سرنوشت دوچرخه سواری در دوره جدید مدیریت شهر

 خبرگزاری علت،یکی از راهکارهای رفع مشکل آلودگی هوا و ترافیک در تهران توسعه حمل و نقل عمومی است. مدیریت اخیر شهری تاکید داشت که به دنبال توسعه حمل و نقل پاک هستند و بدین منظور سراغ توسعه دوچرخه سواری رفتند.

آلودگی هوا یکی از موضوعات جدی است که همه شهروندان را آزار می‌دهد

در خرداد سال جاری کلیات لایحه برنامه اجرایی تسهیل دوچرخه در شهر تهران به تصویب رسید. زهرا صدراعظم نوری عضو شورای پنجم شهر تهران در این باره گفت: آلودگی هوا یکی از موضوعات جدی است که همه شهروندان را آزار می‌دهد و جزو مطالبات اصلی و اولیه شهروندان است.

وی ادامه داد: در مدهای حمل و نقل بحث استفاده از خودرو و وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی به عنوان منابع آلاینده متحرک بیشترین سهم را در آلودگی هوای پایتخت دارند و هر چقدر بتوان از میزان استفاده از وسایل حمل و نقلی که آلودگی هوا را تشدید می‌کند بکاهیم به تحقق مطالبات شهروندان کمک کرده‌ایم.

به گفته عضو شورای پنجم شهر تهران حق همه شهروندان داشتن هوای پاک است و در این باره استفاده از دوچرخه به عنوان یک فرهنگ مطرح شد تا ترویج یابد و به عنوان یکی از مدهای حمل و نقل در بخشی از مسیرها به عنوان مکمل استفاده از مترو و اتوبوس استفاده شود. به همین دلیل اقداماتی صورت گرفت.

وی تأکید کرد: در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و ماده 17 و 55 این برنامه شهرداری مکلف به ارائه برنامه اجرایی توسعه و تسهیل دوچرخه سواری در تهران شده است و البته شهرداری لایحه‌ای هم در این باره ارائه کرد که در کمیسیون‌های مشترک عمران و حمل و نقل و سلامت شورای پنجم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نوری در خصوص لایحه پیشنهاد‌ی شهرداری هم گفت: یک بخش برنامه و تکالیف نرم افزاری است و بخش دیگر برنامه‌ها و تکالیف سخت‌افزاری است. در بخش نرم‌افزاری شهرداری مکلف است که در راستای افزایش سهم سفر با دوچرخه و دوچرخه‌های اشتراکی و اتصال مسیرهای دوچرخه و شبکه حمل و نقل همگانی برنامه‌ها و تکالیف اجتماعی، آموزش، فرهنگی و توسعه و تسهیل دوچرخه سواری در شهر تهران را به انجام برساند.

به گفته نوری در بندی از این لایحه فرهنگ‌سازی و اجرای اقدامات فرهنگی در محلات را انجام دهد و از سفیران دوچرخه‌سواری در شهر استفاده کنند. همچنین از ظرفیت شورایاری‌ها و گروه‌های مشارکت‌های مردمی برای ارتقا فرهنگ دوچرخه استفاده شود. شهرداری تهران همچنین مکلف شد که احداث پارکینگ دوچرخه در ایستگاه‌های مترو امکان حمل و نقل دوچرخه با اتوبوس، توسعه دوچرخه اشتراکی، تکالیف مربوط به زیرساخت‌های فنی تسهیل دوچرخه سواری انجام شود.

در اواخر دهه 80 شورای شهر تهران مصوبه‌ای در خصوص دوچرخه‌سواری داشته است که در قرن 1400 مصوبه جدید شورا جایگزین آن شد.سید آرش حسینی میلانی عضو شورای پنجم گفت که شورای شهر در سال 89 مصوبه‌ای در باره دوچرخه سواری داشته است که لایحه در خرداد 1400 جایگزین آن مصوبه شد. دلیل آن هم این است که از سال 89 تا خرداد 1400 موضوع دوچرخه در شهرداری تهران تحولاتی داشته، سند توسعه دوچرخه به تصویب رسیده و در سه سطح نرم افزاری، سخت افزاری و سازمانی تکالیفی مشخص و سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌ها انجام شده است.

به گفته عضو شورای پنجم شهر تهران، تحولات کمی و کیفی در حوزه دوچرخه ایجاد شده است و مصوبه قبلی از دیدگاه شورا حمایت لازم را در بحث دوچرخه نمی‌کرد و مصوبه کنونی آن را تکمیل‌تر کرده است.

وی همچنین به شیب برخی از مناطق تهران اشاره کرد و گفت: برخی از مناطق تهران شیب‌هایی دارند که برای دوچرخه سواری سخت است، اما فناوری به ما کمک می‌کند تا این مد حمل و نقلی مهم را از طریق اتصال به مترو استفاده دوچرخه‌های اشتراکی و استفاده از دوچرخه برقی در شهر تهران را توسعه دهیم.

میلانی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این بخش صورت گرفته، ریل‌گذاری و تثبیت دوچرخه در تهران و ساختارهای مدیریتی شهرداری می‌تواند از جمله دستاوردها باشد.

پیروز حناچی شهردار سابق تهران روزهای سه شنبه با دوچرخه به محل کار خود می‌رفت و البته حواشی‌ای هم این امر داشت.

 استفاده از دوچرخه در تهران حدود سه برابر شده است

حناچی در خصوص دوچرخه سواری در تهران گفت: در مدیریت شهری ما کاهش 57 درصدی میانگین زمان پاسخگویی به تماس شهروندان را داشتمی و همچنین دراین مدت مسیرهای دوچرخه توسعه و استفاده از دوچرخه در تهران حدود سه برابر شده است.

 مسیرهای دوچرخه از 50 کیلومتر به 246 کیلومتر در تهران افزایش یافت

وی ادامه داد: هر سه شنبه با دوچرخه سر کار حاضر شدم و تا مصادیقی که می‌گوییم خودمان عمل کنیم، همچنین مسیرهای دوچرخه از 50 کیلومتر به 246 کیلومتر در تهران افزایش یافت.

شورای ششم شهر تهران، در خصوص توسعه دوچرخه سواری برنامه‌هایی دارد و معتقدند که باید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.

در چهار سال گذشته نگاه سخت‌افزاری به دوچرخه بوده است

سید جعفر تشکلی هاشمی عضو شورای ششم شهر تهران، در این باره به خبرنگار فارس می‌گوید: متأسفانه در چهار سال گذشته نگاه سخت‌افزاری به دوچرخه بوده است. مسیرهایی هم ایجاد شده است، اما این مسیرها به دلیل مخاطرات تردد موتورسیکلت و همچنین تردد عابرین پیاده مشکلاتی را به همراه داشت.

وی ادامه داد: خطرات برخورد دوچرخه سوار، مسدود بودن مسیرها و وضعیت‌های غیرایمن کار را مشکل کرد. دوچرخه ابزاری برای تردد از مبدأ تا مقصد نیست و نمی‌توان این تفکر را در شهر ایجاد کرد. یکی از دلایل این امر هم آلودگی هوا، شیب تهران و نوع رانندگی است. دوچرخه یک مد کامل نیست، اما می‌تواند به عنوان مد تکمیل‌کننده از آن استفاده کرد و در حدفاصل بین نقاط جذاب، پایانه‌های مترو، اتوبوس و تاکسی از آن استفاده کرد. بیشتر برای مسیرهای نسبتا کوتاه می‌توان از آن استفاده کرد.

عضو شورای ششم شهر تهران در خصوص میزان مسیرهای دوچرخه گفت: طراحی برای 5 هزار کیلومتر بود، اما فکر کنم حدود 200 تا 300 کیلومتر ساخته شده است، آن هم با جداسازی و دستک‌های کنار پیاده رو این اقدام صورت و این مسیرها به مسیر دوچرخه تبدیل شده است. من فکر می‌کنم که به یک درصد هم برنامه ها در این زمینه تحقق نیافت . البته باید اندازه گیری صورت گرفته و راستی آزمایی کنیم.

وی در خصوص موضوعات دوچرخه سواری گفت: باید برای این کار برنامه‌ریزی صورت گرفته و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث قرار گیرد و البته جزو مطالبات است.

شورای ششم شهر تهران قصد دارد حمل و نقل پاک را توسعه دهد. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: ما حتما از حمل و نقل پاک در تهران حمایت می‌کنیم و یکی از دلایل آلودگی هوا این است که مردم بیشتر از وسایل نقلیه شخصی خودشان برای رفت و آمد استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: من به شخصه از دوچرخه استفاده می‌کنم، اما نمی‌توانم قول دهم که همیشه دوچرخه با خود می‌برم. باید حتما بسترهای لازم برای دوچرخه سواری در تهران ایجاد شود تا همه اقشار بتوانند از آن استفاده کنند.

عضو شورای ششم شهر تهران گفت: استفاده از دوچرخه در پایتخت نیاز به فرهنگ‌سازی و زیرساخت‌های مناسب دارد. حناچی شهردار سابق تهران علاقمند به استفاده از دوچرخه بود و تلاش کرد که فرهنگ دوچرخه سواری را ترویج دهد، اما معتقد است که این کار تنها توانسته یک درصد باعث موفقیت شود زیرا برخی مناطق تهران مناسب دوچرخه سواری نیست.

وی تأکید کرد: خط ویژه هم برای آن هزینه شد بهره‌برداری مناسبی نداشت و مردم هم استقبال نکردند. ما باید در شورای ششم به این موضوع نگاه کارشناسی داشته باشیم و مسیرهای کوتاه و مناسب را شناسایی کنیم تا هوای تهران پاک شود. همچنین شکل اجرای دوچرخه سواری در مدیریت پنجم شهری موفقیت‌آمیز نبوده است.

بر اساس این گزارش در دوره قبلی توسعه دوچرخه سواری در دستورکار قرار گرفت، اما موفق نبود. حال مدیران جدید شهری تاکید دارند که باید برای این منظور برنامه‌ریزی شود و شکل اجرای کار در دوره قبل هم موفقیت آمیز نبوده، سیستم حمل و نقل پاک برای رفع آلودگی هوا یکی از اولویت‌های شورای ششم است. حال باید دید که اعضای جدید چه برنامه‌ای برای دوچرخه سواری در تهران دارند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پربازدیدترین

پربحث ترین