مرور برچسب

دلار

سد دلار شکسته می‌شود؟

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست بازارها در پنجمین روز هفته…