مرور برچسب

وزیر بهداشت

ملک زاده استعفا داد

پایگاه  خبری علت :به دنبال صحبت ها و انتقادات اخیر وزیر بهداشت نسبت به وضعیت تحقیقات سلامت، رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری…